Intervisie & Training

Intervisie gebruiken we als een alternatieve vorm van leren en leerbegeleiding, vooral in situaties waar ‘instructie’ minder gewenst is, waar specifieke vraagstukken aan de orde komen die beter in een setting van gelijkwaardigheid kunnen worden behandeld, of waar meer diepgang wenselijk is – bijvoorbeeld onder collega-coachprofessionals, of bij samenwerkende teamleden.

Trainen doen we natuurlijk ook, met name in-company – op gebieden als Coaching, Leiderschapsontwikkeling, Effectief Invloed Uitoefenen, Gespreksvoering & Feedback.