Effectief Invloed Uitoefenen

In deze training ontwikkelt u inzicht in de belangrijkste invloed-factoren en uw eigen voorkeursstijl van beïnvloeden. U breidt uw repertoire aan beïnvloedingsstijlen uit en leert deze effectief te gebruiken, met gebruikmaking van uw natuurlijke kracht.

Effectief Invloed Uitoefenen is een bijzonder (inter)actieve training. Een groot deel van de training wordt besteed aan het doen van oefeningen en het uitvoeren van opdrachten. U en andere deelnemers worden diepgaand betrokken bij de casuïstiek van degene die deze heeft ingebracht en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gevraagde feedback.

De training omvat in ieder geval de volgende aandachtsgebieden:

  • Inzicht in de eigen stijl van communiceren en het effect daarvan op anderen
  • Zelf ontwikkelen van beïnvloedingsstrategieën
  • Grotere vaardigheid in gespreks- en vraagtechnieken

Werkwijze
Voorafgaand aan de training vult iedere deelnemer een ODC-assessment in. Iedere deelnemer krijgt een terugkoppeling en ontvangt het eigen profiel. Hierin worden drijfveren helder. Met deze vragenlijst wordt een unieke koppeling gelegd tussen natuurlijke kracht, aangeleerd gedrag en te ontwikkelen potentieel. Dit profiel levert bouwstenen voor de training.

Met deelnemers wordt aan de hand van situaties in de praktijk gewerkt aan versterking van competenties die in lijn liggen met eigen natuurlijke kracht. De groep geeft feedback en suggesties hoe zij beter met de omstandigheden zou kunnen omgaan. De trainers vervullen hierin een facilitators rol en zij leggen waar nodig koppelingen met het ODC-profiel en de theorie. In nabesprekingen geven de deelnemers aan hoe ze naar hun eigen aandeel in de casus kijken en maken een verbinding met hun eigen kwaliteiten en onderzoeken hoe ze dit in hun eigen praktijk gaan gebruiken.

In de periodes tussen de trainingsdagen gaan de deelnemers aan de slag met individuele opdrachten, met een terugkoppeling in de volgende bijeenkomst.

Wilt u meer weten over deze training? Neem contact op met Caroline van der Weijden en leg uw vraag voor.