Verlies- en Rouwverwerking

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies. Verlies van een belangrijk of betekenisvol aspect van ons leven heeft een grote impact op ons welzijn en functioneren. Het kan gaan om verlies van gezondheid, relaties, werk of verwachtingen. Vaak staan we er niet bij stil dat ook dit verlies om verwerking vraagt.
Het verlies van een dierbare is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die je kunt meemaken. Dit verlies maakt vaak grote inbreuk op het bestaan en het kan zijn dat u uit balans raakt. Over het algemeen komt u er met steun van familie en vrienden goed doorheen. Helaas is dit niet altijd zo, dan komt verliesbegeleiding goed van pas.

Het proces van verlies en rouw is een gezond en noodzakelijk proces. Rouwen raakt elke vezel van ons lijf. Rouwen is een normale reactie bij verlies. Er bestaat geen blauwdruk voor rouw, ieder mens heeft zijn eigen manier om hiermee om te gaan. Mijn begeleiding is erop gericht te ondersteunen om in eigen tempo betekenis te geven aan de verlieservaring en om te gaan met de rouw. Om zo weer een eigen weg te vinden in het leven.

Zelfsturing en vertrouwen zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Wat zie ik mijzelf allemaal doen in reactie op dit voor mij ingrijpende verlies? Hoe kan ik het leren accepteren? Hoe ziet mijn leven en functioneren er dan uit?

Een oriƫnterend intake gesprek vormt de start van de persoonlijke begeleiding.