ODC

Natuurlijke Kracht en Drijfveren helder gemaakt.

ODC helpt mensen en teams om vanuit hun natuurlijke kracht te werken. ODC geeft een haarscherp inzicht in natuurlijke kwaliteiten versus aangeleerd gedrag. ODC brengt – anders dan andere assessment-tools – ook onbewuste drijfveren in kaart die gekoppeld zijn aan ontwikkelbare competenties. De diepgang die hiermee wordt bereikt is groot en is een uitstekende voorspeller voor gedrag onder druk.

Wie zijn eigen competenties, sterktes, zwaktes en drijfveren herkent en hoe je reageert onder druk, beschikt over de middelen om zich verder te ontwikkelen – persoonlijk en professioneel. Of het nu gaat over je geschiktheid voor een nieuwe functie, over de wijze waarop je samenwerkt met anderen, hoe je leiding geeft of over de performance van je team: ODC is hét instrument om aan te zetten tot verbetering en ontwikkeling.

De individuele ODC-meting is web-based en neemt slechts weinig tijd in beslag. De vragen en keuzes zijn eenvoudig en de cliënt beantwoordt die vanuit eigen inzicht en beleving. De resultaten zijn direct beschikbaar en worden snel teruggekoppeld door een ervaren en gecertificeerde ODC-coach.