Inzicht in natuurlijke kracht met ODC

Het ODC assessment-tool is gebaseerd op de analytische psychologie van prof. dr. C.G. Jung.
Het centrale doel van Jungs psychologie is het proces van de zelfverwezenlijking of individuatie. Jung meende dat bij ons zowel bewuste als onbewuste processen meespelen. Deze onbewuste processen hebben een grote invloed op ons denken en handelen. Het is ons niet gegeven om het onbewuste volledig in het licht van het bewustzijn te doen baden. Dit kunnen we slechts benaderen.

De ODC meet de onbewuste drijfveren van mensen en hun (werk-gerelateerde) competenties. De meting biedt inzicht in menselijk gedrag en de onbewuste aansturing die daaraan ten grondslag ligt. In coaching is ODC een krachtig middel om inzicht te geven. Dat helpt ons het heft van ons leven in eigen handen nemen.

Een ODC-meting maakt de essentie van persoonlijke drijfveren en competenties in vier kleuren duidelijk:
ODC Model

  Natuurlijke kracht
  De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

  Ontwikkelbaar talent
  Het ontwikkelbare talent is datgene wat iemand van nature goed kan, maar niet of beperkt benut. ‘Oranje’ kan gemakkelijk ontwikkeld worden naar ‘groen’. Dit geeft extra energie.

  Kwetsbare kracht
  De kwetsbare kracht is wat iemand van nature minder goed kan, maar toch heeft aangeleerd. Het kost veel energie, en is minder effectief.

  Onbekend gebied
  Het onbekende gebied is wat iemand van nature minder goed kan én ook niet doet.

Hoe werkt dit – voor het individu?

  ODCHet assessment bestaat uit het individueel invullen van de online ODC-vragenlijst.
  Dat duurt ongeveer 15-30 minuten.
  Er wordt een afspraak gemaakt met een ODC-gecertificeerde coach voor een individuele terugkoppeling
  van de meting. Hierin wordt besproken wat de betekenis is van de resultaten, waar natuurlijke kracht
  ligt, welk potentieel zich goed leent voor doorontwikkeling en welke aspecten meer kracht kosten dan
  energie opleveren.

  Dit kan aanleiding zijn voor verdere verdieping – bijvoorbeeld met behulp van coaching.
  Coaching biedt ondersteuning en begeleiding bij persoonlijke of professionele vraagstukken.

      Hoe werkt dit – voor een teamontwikkelingstraject?
      ODC-TeamODC® geeft teams inzicht in wat hun gezamenlijke mogelijkheden zijn. Hiermee wordt duidelijk wat de kracht is van het team en wat de zwakke(re) team-elementen zijn. Bij het aannemen van nieuwe teamleden biedt ODC de mogelijkheid om na te gaan, welke competenties binnen het team door hem of haar worden versterkt.

      Het team-assessment bestaat uit het invullen van de ODC-vragenlijst door alle teamleden (als hierboven), die worden verwerkt tot een ODC-teamprofiel.

      In een teamsessie wordt ingegaan op het beeld en de kracht van het team als geheel, in welke teamfase het team zich bevindt en waar het ontwikkelpotentieel gezocht zou kunnen worden, waarmee de teameffectiviteit kan worden versterkt.

     Hoe werkt dit – bij functioneringsgesprekken (POP)?
     Het kan voorkomen dat de gesprekscyclus tussen leidinggevende en werknemer onvoldoende oplevert doordat het niet duidelijk is in welke richting ontwikkeling en verbetering gezocht moet worden. De ODC biedt dan een mooi handvat om meer diepgang in de gesprekken te creëren.

     Hoe werkt dit – bij matching of recruiting?
     Soms is het onwenselijk of ondoenlijk om een volledig assesment center in te zetten om een eventuele match tussen kandidaat en functie goed en snel in te schatten. De ODC is daarvoor een adequaat en bijzonder effectief instrument.