Team ODC

Met het team op ‘Odyssee’?

In principe elk vraagstuk rondom teams en groepsdynamica pak je aan met Team ODC.
Doel: teamdynamica inzichtelijk maken en tot ontwikkeling brengen.

Belangrijke kwesties in teams:

 • Samenwerken: effectiviteit van een team is zichtbaar te maken met ODC en kan het team helpen ontwikkelen
 • Communiceren onderling in teams
 • Niet pro-actief zijn – wat maakt dat teams dat niet zijn?
 • Onvoldoende doelgerichtheid – staan mensen wel in hun kracht?
 • Over-actief – heel veel ideeën, maar niets wordt gerealiseerd; zjn er afmakers, of hebben afmakers zich (nog) niet ontwikkeld…
 • Los zand – team is geen team
 • Weerstand tegen verandering in een team
 • Te weinig openheid in een team
 • Veel wisselingen in een team – teamcyclus start steeds weer opnieuw
 • Team neemt geen verantwoordelijkheid, onzelfstandig – alles wordt bij de leidinggevende neergelegd; relatie met teamleider/leiderschapsissues
 • Elkaar aanspreken op/ feedback geven en ontvangen
 • Te sterk (teveel van een soort) of te zwak (idem), qua samenstelling – homogeen versus cross-functioneel
 • Is een team goed geprofileerd – must haves, nice to haves, overbodig
 • Heb je met teamspelers te maken of met solisten; eigenheid – gezamenlijkheid
 • Angst om jezelf te zijn (volgers)
 • Hoe denkt (Jung) een team – denkers vs actiegericht

Zelfsturende teams:

 • Taakverdeling moet acceptabel zijn
 • Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor alles, maar niemand voor iets in het bijzonder
 • Democratisch proces
 • Wegduiken / leider spelen

De natuurlijke kracht van mensen maak je met ODC helder en objectief.

Projectteams:
De korte levenscyclus van een projectteam maakt teamdynamische inspanningen minder voor de hand liggend – een te ‘zwaar’ middel gegeven de gemiddelde levensduur van een projectteam, maar desalniettemin erg nuttig om toch te doen. Voor projectorganisaties is het wel belangrijk, omdat de mensen altijd in projectteams opereren, zodat ODC steeds weer interessant is om naar te kijken bij ieder nieuw project waar teamleden uit de projectpool komen.

Hoe kom je tot een High Performance team / Topteam?
Met ODC komen we snel tot een teamanalyse en kunnen we de teamontwikkelcyclus versneld doorlopen dankzij individueel maatwerk en -interventies, het 1+1=3 effect versterken en daarmee de teamprestaties verbeteren.