Onze bouwstenen

Bij DNA Dynamics staat ontwikkeling van mensen – in de context van organisaties – centraal. Het draait om de mens en zijn verhaal. Bij het coachen zijn wij erop gericht dat de ander kan worden wie hij is in zijn context.

Coaching is een professionele begeleidingsvorm en een effectieve weg om het potentieel vrij te laten komen.

We werken zowel één op één – individuele coaching – als met teams – teamontwikkeling. De verrassing in jezelf vind je na een zoektocht. We begeleiden daarbij in bewustwording, zodat je verantwoordelijkheid kunt nemen en zo tot bewuste zelfsturing komt. Zo wordt duurzame ontwikkeling mogelijk. Openheid en vertrouwen zijn voor ons contact essentieel: zij geven inspiratie en ruimte.

DNA Dynamics biedt effectieve coaching, begeleiding bij verandering, begeleiding bij verlies & rouw, soms ook intervisie, training en interim opdrachten. We maken bij ons werk gebruik van het ODC assessment tool, dat een aantal duidelijk onderscheidende kenmerken heeft:

  • ODC geeft zicht op onbewuste drijfveren
  • ODC biedt inzicht in natuurlijke, ontwikkelbare competenties en moeilijk ontwikkelbare competenties
  • ODC biedt een heldere scheiding tussen natuurlijk talent en aangepast gedrag
  • ODC voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder (grote) druk
  • ODC faciliteert het samenstellen van succesvolle teams op basis van individuele kwaliteiten

We hebben ons verbonden aan de ethische gedragscode voor beroepscoaches van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches).